• en
 • Evelina Agota Vitkutė

  Patarėja, advokatė

  Narystės

  • Lietuvos advokatūra

  Karjera

  • Iki prisijungdama prie ADON legal Evelina Agota Vitkutė dirbo advokatų kontorose PwC Legal ir TGS Baltic, o pastaruosius dvejus metus – Swedbank bei Revolut Bank atitikties departamentuose. 2020 m. E. A. Vitkutė įgijo daktaro laipsnį Vilniaus universitete.

  Publikacijos

  • Profesinė savivalda Lietuvos viešojoje teisėje / Vilniaus universitetas, 2020
  • Asociacijų priskyrimo viešojo administravimo subjektams problematika / Teisė, 2018
  • Regulatory framework for liberal professions in EU: Threats and challenges that will be posed by Brexit / Vilnius University, 2017
  • Teisinio reguliavimo ex post vertinimo perspektyvos Lietuvoje (su bendraautoriais) / Lietuvos teisės institutas, 2017
  • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje nustatyti profesinės savivaldos požymiai ir jų vertinimas / Teisė, 2018
  • New Labour Code in Lithuania: efforts to enhance protection of employees’ personal data / Data Protection and Privacy Global Insights, 2015
  • Lithuania ups data security requirements / Cyber Security Law and Practice, 2015
  • Regulation of liberal professions: public protection or restrictions competition / Vilnius University, 2015
  • Architektų profesinės savivaldos Lietuvoje ypatumai (su bendraautoriais) / Lietuvos teisės institutas, 2014
  • EU Initiative of Better Regulation and its Status in Lithuania / European Integration Studies, 2014
  • Galimybės siaurinti teismo funkcijas administracinių teisės pažeidimų procese (su bendraautoriais) / Lietuvos teisės institutas, 2014
  • Korupcija privačiame sektoriuje: normatyvinė samprata ir paplitimas tam tikrose srityse (su bendraautoriais) / Lietuvos teisės institutas, 2014

  Patirtis reguliavimo srityje

  • Konsultacijos įgyvendinant finansų įstaigų vidaus valdymo, vadovybės tinkamumo vertinimo, pranešimų apie pažeidimus, atlygio praktikos reikalavimus bei rengiant atitikties funkcijos metodikas;
  • Vartojimo kreditų ir su nekilnojamuoju turtu susijusių kreditų davėjų konsultavimas įvairiais reguliavimo ir atitikties klausimais;
  • Konsultacijos Finansų ministerijai, kaip vadovaujančiai institucijai, kuriant energinio efektyvumo ir miestų plėtros finansinius produktus bei finansavimo teisės struktūras, taip pat rengiant pasiūlymus dėl aktų pakeitimų;
  • Europos investicijų banko pavedimu vykdytos finansinių tarpininkų (trijų komercinių bankų bei vienos valstybės valdomos įmonės), įgyvendinančių JESSICA finansinius instrumentus Lietuvoje, patikros vietoje;
  • Konsultacijos Aplinkos ministerijai, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Sveikatos apsaugos ministerijai kuriant ir įgyvendinant įvairias elektronines sistemas, skirtas viešųjų paslaugų teikimui;
  • Europos investicijų banko atstovavimas ir konsultavimas įgyvendinant JESSICA iniciatyvą Lietuvoje.