ADON legal vadovaujantis partneris Donatas Šliora yra paskirtas į Europos bankininkystės institucijos (angl. European Banking Authority) virtualiojo turto paslaugų teikėjų (CASP) ir kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu ekspertų grupę (TEG-CASPs/AML).

Ekspertų grupei pirmininkaus Europos bankininkystės institucijos darbuotojai ir ją sudarys 20 ekspertų, kurie konsultuos su virtualiojo turto paslaugų teikėjais susijusiais Reglamento (ES) 2015/847 dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas, klausimais. Grupė, be kita ko, svarstys FATF rekomendacijose virtualiojo turto paslaugų teikėjams nustatytos vadinamosios „travel rule“ įgyvendinimo aspektus.