• en
 • Praktikos sritys

  Bankai ir finansai

  Konsultuojame klientus visais finansavimo struktūrizavimo ir sandorių klausimais. Mūsų ekspertai kuria individualiztuotus sprendinius, kad patenkintų kliento finansavimo poreikius – rengiame visus finansavimo sandorių dokumentus, deramės dėl jų ir juos koordinuojame. Turime patirties tarptautinio finansavimo sandoriuose, perkant ir parduodant paskolų portfelius ir kt.

  Finansinių paslaugų reguliavimas

  Mūsų komanda turi didelę patirtį, susijusią su finansų įstaigų licencijavimu, bendravimu su priežiūros institucijomis ir naujų finansinių paslaugų struktūrizavimu ir dokumentacijos parengimu. Taip pat padedame finansų įstaigoms jų kasdienėje veikloje, įdiegiant efektyvbias vidaus kontrolės sistemas ir įveikiant reguliacinius iššūkius.

  Atitiktis ir bendrovių valdysena

  Padedame klientams kurti, įgyvendinti ir išbandyti veiksmingas atitikties programas. Mūsų ekspertai padeda klientams bendrauti su priežiūros institucijomis, atsakyti į užklausas, pasirengti patikrinimams ir auditui. Mūsų ekspertai konsultuoja klientus įvairiose įmonių valdymo ir rizikos valdymo srityse, įskaitant kovą su pinigų plovimu, duomenų apsaugą ir kt.

  Įmonių ir komercinė teisė

  Atstovaujame klientus steigiant juridinius asmenis, jų filialus ir atstovybes. Konsultuojame įmonių valdymo, valdymo susitarimų, valdymo organų teisių ir pareigų klausimais.  Mūsų ekspertai nuolat padeda klientams rengti komercinius susitarimus, derėtis dėl jų ir juos peržiūrėti.