Donatas Šliora kartu su bendraautoriais rengė Lietuvai skirtą skyrių „Diržo ir kelio iniciatyvos valstybių teisinės aplinkos ataskaita“.

Leidinyje pateikiama su investicijomis susijusių įstatymų analizė ir bendra politinės, teisinės, ekonominės ir socialinės aplinkos apžvalga.

Autoriai nagrinėja veiklos vykdymo aspektus, kurie yra ypač svarbūs užsienio investuotojams Lietuvoje. Tai apima investicijas reglamentuojančius teisės aktus, specialių ekonominių zonų teisinius režimus, bendrovių ir bendrų įmonių steigimą Lietuvoje, apmokestinimą ir intelektinės nuosavybės apsaugą.

Leidinyje anglų ir kinų kalbomis pateikiamas išsamus 38 valstybių investavimo teisinės aplinkos aprašymas pagal Diržo ir kelio iniciatyvą (angl. Belt and Road Initiative). Leidinį paskelbė „Beijing University Press“ (Pekino universiteto leidykla).