• en
 • Marius Matiukas

  Partneris, advokatas

  Publikacijos

  • Study on the Law Applicable to Insurance Contracts / European Commission, 2017 birželio 27 / prieinama internetu;
  • Užstatymo teisės institutas Lietuvos teisėje, Teisės problemos, 2013;
  • Ilgalaikės nuomos ir nuomos sutarties institutų suderinimo problemos, Teisė, 2012.
  • Per savo karjerą Marius Matiukas įgijo reikšmingos patirties finansų įstaigų reguliavimo ir sandorių srityse.

  Patirtis konsultuojant klientus sandorių klausimais

  • Atstovavimo Akropolio prekybos centrų valdytoją pritraukiant 140 milijono eurų finansavimą. Klientas sudarė sindikuoto kredito sutartį su Swedbank ir OP Corporate Bank;
  • Atstovavo Maxima LT, didžiausią mažmeninės prekybos tinklą Lietuvoje, pritraukiant 52 milijonų eurų finansavimą iš Šiaurės investicijų banko;
  • Atstovavo suskystintų gamtinių dujų terminalo operatorių konkurso būdu parenkant pirmąjį Lietuvoje suskystintų gamtinių dujų terminalo draudimo sutarčių paketą;
  • Konsultavo farmacijos bendrovę ir jos dukterinę bendrovę Lietuvoje dėl esamos finansavimo struktūros pakeitimo; sandorio vertė viršijo 6 mlrd. eurų;
  • Atstovavo dviem tarptautinėms bendrovėms perkant ir parduodant du Lietuvoje registruotus ir išnuomotus Lietuvoje veikiančiam oro vežėjui orlaivius;
  • Konsultavo vieno iš bankrutavusių Lietuvos bankų bankroto administratorių dėl paskolų portfelio pardavimo, užtikrinimo priemonių perleidimo, reguliavimo klausimais, įskaitant indėlių draudimą ir banko paslapties reguliavimą;
  • Atstovavo Skandinavijos bankų sindikatą nauja redakcija išdėstant finansavimo dokumentus, kuriais suteikta 127 milijonų eurų kredito linija;
  • Konsultavo vieną iš didžiausių nepriklausomų investicijų valdymo įmonių dėl 23 milijonų eurų investicijos į automobilių lizingo bendrovę;
  • Atstovavo bendrovę atsinaujinančių energetikos išteklių srityje finansavimo sutarčių sudarymo klausimais; finansavimo vertė viršijo 90 milijonų eurų;
  • Konsultavo Skandinavijos bankui refinansuojant kreditą, tarptautinės finansų institucijos suteiktą krovos bendrovei ir viršijantį 41 milijonus eurų.

  Patirtis reguliavimo srityje

  • Konsultavo Europos investicijų banką (EIB) struktūrizuojant ir įgyvendinant finansinės inžinerijos produktus Lietuvoje;
  • Konsultavo banko SNORAS ir Ūkio bankas bankroto administratorių įvairias reguliavimo klausimais;
  • Konsultavo emitentus dėl ad hoc ir periodinio informacijos atskleidimo, prekybos pasinaudojant viešai neatskleista informacija ribojimo bei leidžiamų prekybos langų ir kvalifikuotosios kapitalo dalies įgijimo; padėjo sukuriant atitikties Piktnaudžiavimo rinka reglamentui sistemą bei auditavo veikiančias atitikties procedūras;
  • Konsultavo AUGA group dėl viešo siūlymo ir kitų emitentui taikoma pareigų;
  • Atstovavo klientui ginče dėl prekybos tariamai pasinaudojus viešai neatskleista informacija;
  • Konsultuoja vartojimo kreditų ir su nekilnojamuoju turtu susijusių kreditų davėjus įvairiais reguliavimo ir atitikties klausimais;
  • Konsultavo klientus grupės sąskaitų (cashpool accounts) ir mokėjimų organizavimo (payments factory) klausimais;
  • Atstovavo klientus dėl įvairių licencijų gavimo, įskaitant dėl teisės priimti indėlius, teikti investavimo ir turto valdymo paslaugas;
  • Atstovavo esamus ir potencialius finansų įstaigų akcininkus dėl kvalifikuotosios kapitalo dalies įgijimo;
  • Ūkio ministerijos pavedimu atlikto Lietuvos teisinės ir finansinės sistemos tinkamumo SVV plėtrai skirtų finansų inžinerijos priemonių taikymui studiją;
  • Konsultavo vieną didžiausių Lietuvos bankų kuriant nuvertėjusio užstato perėmimo, išlaikymo ir realizavimo sistemą; konsultavo dėl turto valdymo įmonių veiklos pabaigos sėkmingai pasiekus tikslus;
  • Konsultuoja vietines ir tarptautines draudimo ir perdraudimo įmones bei kitus rinkos dalyvius įvairiais draudimo teisės klausimais, įskaitant savitarpio draudimo galimybių studijos parengimą;
  • Konsultavo vieną didžiausių kriptovaliutų keityklų atitikties klausimais.